Erasmus+ KA1* projekt

ERASMUS + KA1* projekt

OŠ Roje je v okviru Erasmus + projekta: Kreativni pristopi k poučevanju otrok s posebnimi potrebami pridobila sredstva v višini 20.971 evrov, ki jih bo  v obdobju 1.6.2018 do 31.12.2019 porabila za sedem različnih mobilnosti učnega osebja v državah EU.

Z udeležbo na različnih mobilnostih naših strokovnih delavk želimo prevetriti izobraževalni načrt ter dopolniti in obogatiti vsebino zavoda hkrati pa poiskati dobre točke našega dela ter jih dvigniti na višjo raven ter izpostaviti v mednarodnem okolju. Strokovne delavke bodo sodelovale na strukturiranih tečajih širom Evrope ter pridobivale kompetence na področju:

 • inkluzije in dela z učenci s primankljaji na posameznih področjih učenja
 • znanja o različnih bralno-napisovalnih motnjah ter delu z otroci s posebnimi potrebami
 • internacionalizacije kurikuluma ter sodelovanja z mednarodnimi ustanovami in partnerji
 • vodenja e-Twinning projektov
 • jezikovnih zmožnosti in sporočanju v tujem jeziku
 • aktivnega oblikovanja profesionalnega razvoja.

Ti programi bodo izboljšali strokovnost in pedagoške kompetence kadra ter omogočili nadaljnji razvoj vizije šole in spodbujali mednarodno sodelovanje in vključevanje evropskih vrednot v sam potek dela. Prav tako bo udeležba v projektu pripomogla k boljši opremljenosti šole z metodami, orodji in tehnikami poučevanja, preko različnih medijev in razširjanjem znanja pa tudi širšo strokovno javnost ter starše otrok s posebnimi potrebami.

Z izvedbo mobilnosti, ki temeljijo na prikazu dobrih praks, prikazu učnih procesov v različnih državah Evrope, na individualnem delu s posamezniki s posebnimi potrebami upamo, da bomo udeleženke spoznale nove, inovativne metode in pripomočke ter oblike dela z osebami s posebnimi potrebami, ki bi jih potem lahko uporabile pri vsakdanjem delu. Dolgoročni cilj šole je,  da postane hospitacijska in izobraževalna ustanova, ki bi poleg osnovne dejavnosti vzgojno -učnega procesa nudila tudi pomoč in svetovanje različnim skupinam ljudi, staršem, rejnikom, sorodnikom, prijateljem, drugim strokovnim delavcem ter širši javnosti. Znanje, ki bi ga pridobili z izobraževanji v tujini, bi tako lahko v okviru organiziranih izobraževanj in prikazov dela delili z drugimi, ter približali problematiko otrok s posebnimi potrebami javnosti.

Novo pridobljena znanja bodo zbrana in prenesena na celoten kolektiv in delavce okoliških šol preko različnih delavnic ter poročanja na različnih spletnih platformah. Učenci bodo nove izkušnje učiteljev zagotovo opazili pri samem pouku preko različnih novih pedagoških pristopov.

Naš projekt zajema vsa pomembna vprašanja, ki jih je Evropska unija do leta 2020 izpostavila kot ključne: interacionalizacijo ter razvoj in posodobitev učnega načrta, izboljšanje ključnih kompetenc, učenje tujih jezikov in stalen profesionalni razvoj učiteljev.

Cilji projekta so:

 • uvajanje in spoznavanje novih in dobrih primerov učnih strategij in praks
 • nadgrajevanje jezikovnih kompetenc
 • posodobitev učnih strategij in načrtov ter vključevanje mednarodne razsežnosti v delo šole
 • začetek sodelovanja v mednarodnih projektih in navezovanje stikov s partnerji iz drugih držav
 • mednarodna in medkulturna povezanost in izmenjava

Le z doslednim izvajanjem in konstantnim učenjem in izobraževanjem kadra lahko pripomoremo k boljšemu življenju ranljivejšega dela družbe – otrok s posebnimi potrebami. Kljub našemu trudu, da bi odpravili stigmatiziranje, je to še vedno zelo prisotno v našem okolju in upamo, da bomo z mednarodnimi povezavami in izobraževanji pridobili prave kompetence in znanja za pomoč, ki jo naši učenci še kako potrebujejo.

Več o mobilnosti 1 si preberite tukaj: https://learningvisitingmalta.blogspot.com/

Blog o mobilnosti 2 najdete na: https://vaservaga-erasmus.blogspot.com/

Več o mobilnosti na Portugalskem, ki sta se je udeležili dve strokovni delavki šole, lahko preberete na: https://creativityandinnovation-portugal.blogspot.com/?fbclid=IwAR1BZ79PJuQZyS5DxDqHjmj2CpdlYt2B_Ype9ZOO8XiHs9iatkg-4v6i2OU
O izobraževanju na Švedskem si lahko preberete na: https://erasmussvedska.blogspot.com/
O zadnji mobilnosti pa več izveste na: https://erasmusnovember2019.blogspot.com/

* Ključni ukrep 1 (KA1) Učna mobilnost posameznikov

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo študijskega obiska.Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter ne nazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

 

(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)