Prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

V šolski kuhinji sami pripravljamo zajtrke za otroke v razvojnem oddelku ter dopoldanske in popoldanske malice za učence. Po potrebi pripravljamo tudi dietno malico. Ker je šolska kuhinja razdelilna, bomo kosila dobivali iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. V dogovoru z njimi bomo prav tako lahko zagotovili dietna kosila.

Cena malice je 0,80€, cena malega kosila 2,75€, cena velikega kosila 2.95€.

Odjave obrokov sporočite do 8.00 ure v tajništvo na telefonsko številko: 01 72 25 260. V primeru, da se kosila pravočasno ne odjavi, vam ga bomo zaračunali.

V tem šolskem letu smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli informacije Ministrstva za zdravje o Priporočilih za medicinsko indicirane diete. Priporočila, ki jih je sprejelo zduženje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice si lahko preberete tukaj:

Priporočila za medicinsko indicirane diete

Zdravnik mora ob uvedbi ali ukinitvi potrebe po medicinsko indicirani dieti izdati priporočeno potrdilo na naslednjih obrazcih:

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Potrdilo o ukinitvi diete

V skladu z 10. členom Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št 3/13 z dne 11.01.2013) s prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev da bo:

  • spoštoval pravila šolske prehrane,
  • plačal prispevek za šolsko prehrano,
  • pravočasno odjavil posamezen obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil ter
  • šoli v 7 dneh sporočil vsako spremembo podatkov iz postavk v vsebini prijavnice.

Za zdrave in enegetsko ustrezne malice skrbi vodja šolske prehrane Meta Košir. Zaradi zdravja otrok je zaželeno, da imajo vsaj en obrok prehrane v šoli.

JEDILNIKI

Dopoldanska in popoldanska malica

Dopoldansko in popoldansko malico za učence pripravljajo na šoli.

Jedilnik 31.teden (19.4.- 23. 4.)

Kosilo pripravljajo v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik.

kosilo april 2021

(Skupno 3.595 obiskov, današnjih obiskov 1)