Učbeniki in potrebščine

Učenci v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom in posebnem programu vzgoje in izobraževanja pri svojem delu uporabljajo različne učbenike in druge pripomočke. Naša šola že vrsto let učencem omogoča izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbeniški sklad financira Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 si bodo učenci programa NIS iz učbeniškega sklada lahko brezplačno izposodili rabljene učbenike. Ob izteku pouka v šolskem letu 2020/2021 bodo učenci izposojene učbenike vrnili šoli. Če bo posamezen učbenik uničen, poškodovan ali izgubljen, bo moral učenec oz. njegov skrbnik poravnati odškodnino (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov). Poleg tega bodo učenci pri pouku uporabljali delovne zvezke, ki so jih izbrali učitelji. Delovne zvezke prav tako naročamo v šoli, saj jih v prosti prodaji za prilagojeni program ni mogoče kupiti. Naročilnice so učenci prejeli v juniju. Vsa učna gradiva bodo učenci prejeli v 1.tednu septembra. Starši jih plačate po položnici v septembru.

Prvošolci, drugošolci in tretješolci bodo dobili vsa učna gradiva brezplačno. 

Seznam učnih gradiv 2020 NIS

Seznam potrebščin za NIS 2020

Skrbnica učbeniškega sklada je Anka Kunaver Dermastija.

Seznam potrebščin za PPVI 2020

Nekateri učenci v posebnem programu (PPVI) tudi uporabljajo delovne zvezke. V dogovoru z razrednikom se starši odločite za nakup. Tudi te lahko naročimo v šoli, starši pa jih plačate v septembru.

(Skupno 272 obiskov, današnjih obiskov 1)