Skoči na glavno vsebino
 

Program dela

PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA

PREDMETNIK ZA POSEBNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

OBVEZNI DEL – PRVA, DRUGA IN TRETJA STOPNJA

 

PODROČJA / leta šolanja

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Razvijanje samostojnosti 8 8 8 7 7 7 5 5 5
Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7
Gibanje in športna vzgoja 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev

Jutranje in popoldansko

varstvo

po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8
Skupaj 15 15 15 15 15 15 19 18 18

 

 

OBVEZNI DEL POSEBNEGA PROGRAMA (dalje PPVI) Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA – 4. STOPNJA IN  NADALJEVALNI – NEOBVEZNI DEL PPVI – 5. STOPNJA

 

 

PODROČJA / leta šolanja

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 4 4 4
Splošna poučenost 5 5 5 5 5 5
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 2 2
Likovna vzgoja 3 3 3 3 3 3
Delovna vzgoja 9 9 9 9 9 9
Izbirne vsebine 2 2 2 2 2 2
Število področij 7 7 7 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na
Jutranje varstvo osnovi predhodnih prijav staršev

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 6
Skupaj 17 17 17 17 17 17

 

UČENJE ZA ŽIVLJENJE IN DELO- 6 STOPNJA PROGRAMA PPVI

 

PODROČJA / leta šolanja VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. ure
Splošno znanje 4 4 4 4 3 665
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3 735
Kreativna znanja 5 5 5 3 3 735
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2 420
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1 280
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1 175
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1 245
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13 1470
izbirne vsebine 3 3 3 3 3 525
Število ur na teden 30 30 30 30 30
Število tednov      35      35     35     35    35

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

PODROČJA / leta šolanja VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. ure
Interesne dejavnosti      5      5     5     5     5     875
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na
Jutranje varstvo osnovi predhodnih prijav staršev

 

DNEVI DEJAVNOSTI

PODROČJA / leta šolanja VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. ure
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 60
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 60
Športni dnevi 5 5 5 5 5 100
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 120
Šola samostojnosti

 

DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA

Vzgojno izobraževalno delo in usposabljanje poteka na vseh stopnjah individualizirano zaradi izredne heterogenosti učencev z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter številnih kombinacij z drugimi motnjami, primanjkljaji in ovirami.

 

IZBIRNE VSEBINE

V četrti in peti stopnji bomo izvajali  naslednje izbirne vsebine:

IZBIRNI PREDMET V PPVI UČITELJ
Plesne dejavnosti: ljudski plesi Nina Sever, Meta Marolt
Slovenščina: gledališki klub Vanda Trobevšek
Računalništvo: urejanje besedil Martina Volčini
Šport za zdravje (ŠZZ) Mirjam Šuštar Peterka
Angleščina Ana Kodba
Glina Lucija Kordca (6. stopnja)

(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

 

 

 
 
Dostopnost