Skoči na glavno vsebino

Program dela

PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA

Predmetnik za posebni vzgojno izobraževalni program (PPVI)

OBVEZNI DEL – PRVA, DRUGA IN TRETJA STOPNJA

 

PODROČJA / leta šolanja          

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Razvijanje samostojnosti 8 8 8 7 7 7 5 5 5
Splošna poučenost 5 5 5 7 7 7 7 7 7
Gibanje in športna vzgoja 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Delovna vzgoja 2 2 2 3 3 3 6 6 6
Število področij 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Število ur na teden 22 22 22 26 26 26 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 35 35

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja          

I. stopnja II. stopnja III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev

Jutranje in popoldansko

Varstvo

po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev
                       

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja          

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 2 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 3 3 3 4 4 4 8 8 8
Skupaj 15 15 15 15 15 15 19 18 18
                       

OBVEZNI DEL POSEBNEGA PROGRAMA (dalje PPVI) Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA

–4. STOPNJA IN NADALJEVALNI – NEOBVEZNI DEL PPVI – 5. STOPNJA

 

 

PODROČJA / leta šolanja          

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Razvijanje samostojnosti 4 4 4 4 4 4
Splošna poučenost 5 5 5 5 5 5
Gibanje in športna vzgoja 5 5 5 5 5 5
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 2 2
Likovna vzgoja 3 3 3 3 3 3
Delovna vzgoja 9 9 9 9 9 9
Izbirne vsebine 2 2 2 2 2 2
Število področij 7 7 7 7 7 7
Število ur na teden 30 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35 35
               

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja          

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 5
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na
Jutranje varstvo osnovi predhodnih prijav staršev
               

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja          

IV. stopnja V. stopnja
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 6
Skupaj 17 17 17 17 17 17
               

 

UČENJE ZA ŽIVLJENJE IN DELO – 6. STOPNJA PROGRAMA PPVI

 

PODROČJA / leta šolanja          

VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. ure
Splošna znanja 4 4 4 4 3 665
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3 735
Kreativna znanja 5 5 5 3 3 735
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2 420
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1 280
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1 175
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1 245
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13 1470
Izbirne vsebine 3 3 3 3 3 525
Število ur na teden 30 30 30 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35  

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

 

PODROČJA / leta šolanja          

VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. Fond ur
Interesne dejavnosti 5 5 5 5 5 875
Podaljšano bivanje po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev
Jutranje in popoldansko varstvo po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev

 

DNEVI DEJAVNOSTI

 

PODROČJA / leta šolanja          

VI. stopnja
16. 17. 18. 19. 20. Fond ur
Kulturni dnevi 3 3 3 3 3 60
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 60
Športni dnevi 5 5 5 5 5 100
Delovni dnevi 6 6 6 6 6 140
Šola samostojnosti            

 

DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA

Vzgojno izobraževalno delo in usposabljanje poteka na vseh stopnjah individualizirano zaradi izredne heterogenosti učencev z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter številnih kombinacij z drugimi motnjami, primanjkljaji in ovirami.

 

IZBIRNE VSEBINE

V četrti, peti in šesti stopnji posebnega programa bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajali naslednje izbirne vsebine:

STOPNJA IZBIRNE VSEBINE V PPVI
4. – 6. Zaposlitvene tehnike in uporabna znanja
4. – 6. Izražanje z gibom in umetnostjo
6. a Gremo po Sloveniji
6. b Ustvarjanje z glino

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica OŠ Roje je prijeten prostor, kjer učenci pobegnejo v svoj svet domišljije. Lahko so nepremagljivi junaki in neustrašne princese ali pa se samo pogovarjajo in tkejo trdna prijateljstva in zaupanje. Na voljo je pestra ponudba leposlovja za otroke in mladino, strokovnega gradiva, slikanic, revij, CD-jev in DVD-jev. V času pouka so učenci v knjižnico povabljeni v okviru knjižnično informacijskih znanj, kjer širijo svojo informacijsko pismenost. Pogosto pa je knjižnica obiskana tudi zaradi bralne značke, ki predstavlja našim otrokom stalno sopotnico na poti šolanja. Izposoja gradiva bo potekala po urniku izposoje.

 

 

 

 

 

 

(Skupno 740 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost