Skoči na glavno vsebino

Knjižnica

WP_20151021_12_50_55_Pro

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica OŠ Roje je prijeten prostor, kjer učenci pobegnejo v svoj svet domišljije. Na voljo je pestra ponudba leposlovja za otroke in mladino, strokovnega gradiva, slikanic, revij, CD-jev in DVD-jev. V času pouka so učenci v knjižnico povabljeni v okviru knjižnično informacijskih znanj, kjer širijo svojo informacijsko pismenost. Pogosto pa je knjižnica obiskana tudi zaradi bralne značke, ki predstavlja našim otrokom stalno sopotnico na poti šolanja. Izposoja gradiva bo potekala po urniku izposoje, skladno s higienskimi priporočili NIJZ.

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad OŠ Roje že vrsto let omogoča učencem brezplačno izposojo učbenikov za delo pri pouku in samostojnem učenju. Vsi učenci OŠ Roje so tudi uporabniki učbeniškega sklada Oš Roje. Ne  vsebuje pa delovnih zvezkov in zvezkov namenjenih pisnim izdelkom otrok. Delovne zvezke starši/rejniki kupij sami, pri ponudniku, ki ga izberejo in je neodvisen od šole.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (dalje MIZŠ), bo tudi v šolskem letu 2022/2023 krilo stroške izposojevalnine in tako zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence v vseh razredih osnovne šole. 

V želji zagotoviti primerno učno gradivo v vseh razredih osnovne šole na Zavodu RS za šolstvo in šport ter MIZŠ nadaljujejo s pripravo učnih gradiv za programe z nižjim izobrazbenim standardom. Tako prihajajo novi učbeniki, ki učencem olajšajo učenje in razumevanje učne snovi. Vodja učbeniškega sklada je Anka K. Dermastija.

 

Navodila za izposojo učbenikov:

  • učenci učbenike dobijo prvi teden v septembru 2022,
  • med šolskim letom učbenike uporabljajo in zanje skrbijo,
  • ob izteku šolskega leta učenci učbenike nepoškodovane vrnejo šoli,
  • v primeru, da je učbenik uničen ali pa ga učenec ne vrne, bo poravnal znesek določen po Pravilniku o učbeniških skladih.
(Skupno 256 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost