Skoči na glavno vsebino

Prilagojen program (NIS)

Pouk izvajamo na OSNOVNOŠOLSKI RAVNI po predmetniku devetletne osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.
Pouk načrtujemo, izvajamo in vrednotimo po načelih izkustvenih pristopov, ob maksimalnem upoštevanju principov individualizacije vzgojno izobraževalnega dela. Za vsakega učenca strokovna skupina izdela individualiziran VIZ program, katerega osnova je dobra diagnostika in skupno načrtovanje vseh učiteljev, ki delajo z učencem. V strokovni skupini za pripravo individualiziranega programa dela sodelujejo tudi starši oziroma rejniki, po potrebi pa še zunanji sodelavci.
Več o poteku dela lahko izveste na naslednjih povezavah:
(Skupno 1.479 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost