Skoči na glavno vsebino

Posebni program (PPVI)

V ODDELKIH VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA izvajamo pouk po posebnem vzgojno -izobraževalnem programu.
Pouk načrtujemo, izvajamo in vrednotimo po načelih izkustvenih pristopov, ob maksimalnem upoštevanju principov individualizacije vzgojno izobraževalnega dela. Defektologinje v posebnem programu bodo še vnaprej vnašale v pouk različne elemente najnovejših terapij, pristopov, pedagogik, gibalno -ritmične vzgoje, delovne terapije ob posebnem programu za usposabljanje otrok z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Za vsakega učenca strokovna skupina izdela individualiziran VIZ program, katerega osnova je dobra diagnostika in skupno načrtovanje vseh učiteljev, ki delajo z učencem. V strokovni skupini za pripravo individualiziranega programa dela sodelujejo tudi starši oziroma rejniki, po
potrebi pa še zunanji sodelavci.
Več o delu v posebnem programu si lahko preberete na spodnjih povezavah:
(Skupno 1.170 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost