Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Svetovalna službe je nepogrešljiv element v vsaki vzgojno izobraževalni ustanovi, saj povezuje vse udeležene v ustanovi, vodstvo, strokovne delavce, učence in starše. Osnovna naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznim učencem, družini in skupinam. Svetovalne delavke: psihologinji Manja Mesar Bogovič in Katja Ravnikar, socialna pedagoginja Anja Oršič ter specialna pedagoginja Nika Jenko, pri svojem delu delujejo celostno in sodelujejo pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka. Učencem nudijo pomoč pri čustvenih stiskah in vedenjskih težavah, jih vodijo k ponotranjenju socializiranih oblik vedenja, pri obravnavi posameznika pa upoštevajo, da je posameznik s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. Sodelujejo tudi v preventivnem in kurativnem delu s celotno skupino, svetujejo in pomagajo staršem/rejnikom ter jim nudijo podporo ob morebitnih vzgojnih dilemah. V okviru delovnih nalog opravljajo poklicno usmerjanje in svetovanje, sodelujejo pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk, urejajo sprejem in vpis novincev, sodelujejo pa tudi pri strokovnih timih ter individualiziranih načrtovanjih za posamezne učence. Svetovalna služba sodeluje z vsemi strokovnimi delavci in službami, ki otroka obravnavajo, ter po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami (centri za socialno delo, varstveno-delovni centri, zavod za šolstvo…). Delo svetovalne službe je interdisciplinarno in timsko.

 

PSIHOLOGINJA

manja-svetovalna

Manja Mesar Bogovič se ukvarja s psihološko diagnostiko otrok ter preventivnim in razvojnim delom z otroki. Že več let v sodelovanju z vzgojiteljico v razvojnem oddelku OŠ Roje vodi samopomočno skupino za starše. Gre za drugačno obliko sodelovanja s starši, kjer ti občutijo olajšanje ob verbalizaciji svojih stisk, občutijo sprejetost s strani drugih staršev in ob tem, ko lahko s svojimi nasveti in podporo pomagajo drugim, krepijo svojo starševsko vlogo.

Psihologinja vodi tudi botrstvo za nove učence.

Urnik svetovalne in strokovne službe  
Psihologinja Manja Mesar Bogovič V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru vsak dan med 7.30 in 14.30 uro.

 

SOCIALNA PEDAGOGINJA

Program in delo šolske svetovalne službe je usmerjeno v področja in naloge, kot so delo z učenci, preventivne aktivnosti, socialno delo in pomoč družinam, šolsko delo, poklicno svetovanje, delo s starši, sodelovanje z institucijami ter izobraževanje in druge aktivnosti.

Socialna pedagoginja Anja Oršič se na vsa ta področja dela vključuje z osnovno predpostavko, da je za kakršnokoli spremembo/pomoč ključen odnos in aktivnost udeleženih. Preko vsakodnevnih priložnosti se povezuje z učenci, starši in učitelji ter s socialno-pedagoškimi kompetencami stremi k opolnomočenju vseh posameznikov vključenih v vzgojno-izobraževalni program.

Urnik svetovalne in strokovne službe  
Socialna pedagoginja Anja Oršič
V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru vsak dan med 7.30 in 14.30 uro.

SPECIALNA PEDAGOGINJA

Urnik svetovalne in strokovne službe  
Specialna pedagoginja Nika Jenko V času govorilnih ur ter po predhodnem dogovoru v torek in četrtek med 9.00 in 15.00 uro.

 

(Skupno 606 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost