Skoči na glavno vsebino

Cilji in načela predšolske vzgoje

Splošni cilji predšolske vzgoje v vrtcu (4. člen Zakona o vrtcih):

 • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

Načela predšolske vzgoje (Kurikulum za vrtce)

Za uspešno uresničevanje ciljev mora predšolska vzgoja potekati po sledečih načelih:

 • odprtost kurikuluma, avtonomnost in strokovnost,
 • uravnoteženost med kurikulumom in otrokovimi razvojnimi značilnostmi,
 • demokratičnost in pluralnost (različni pristopi, modeli in oblike dela),
 • razvojno- procesni pristop,
 • aktivno učenje in zagotavljanje različnih možnosti izražanja.

 

 

Za vzgojo predšolskih otrok s posebnimi potrebami so poleg vseh načel, navedenih v Kurikulumu za vrtce pomembna še:

 • načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program,
 • načelo interdisciplinarnosti,
 • načelo integracije/inkluzije,
 • načelo individualizacije,
 • načelo celovitosti,
 • načelo kontinuiranosti programov.

 

(Skupno 878 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost